Wysyłka i zwroty

Dostawa

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Nie obejmują Kosztów dostawy i montażu.

2. Do każdego wysłanego towaru dołączony jest paragon, ponadto na życzenie klienta serwis wystawia fakturę VAT. Koszt ubezpieczenia ponosi Wysyłający.

3. Podane w Serwisie terminy dostawy to terminy sugerowane. Ostateczny termin dostawy serwis uzgodni indywidualnie z Klientem.

Przy każdym produkcie podawany jest czas potrzebny na przygotowanie wysyłki „czas realizacji”. Celem obliczenia czasu dostawy należy do niego dodać czas dostarczenia paczki przez przewoźnika, który wynosi 1 dzień od dnia nadania paczki przez sklep.

4. Towar dostarczany jest za pośrednictwem SCHENKER Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040104, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 5270103824 na terenie całej Polski. Koszt wysyłki pokrywa zamawiający. Koszt ten uzależniony jest od rozmiarów, wagi i miejsca dostawy wybranych produktów i ustalany jest indywidualnie. Towar dostarczany jest w zabezpieczonych paczkach do montażu we własnym zakresie. Dostawy odbywają się od Poniedziałku do Piątku w godzinach 10:00 - 16:00

5.  Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów do siedziby Klienta, czy też do budynku wskazanego przez Klienta ( zwłaszcza kosztów wniesienia towarów na piętro budynku) oraz kosztów montażu towarów. Jeżeli Strony wcześniej to ustaliły i jeżeli jest to możliwe w danym przypadku, klient może wykupić dodatkową opcje wniesienia.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w momencie odbioru przesyłki od kuriera należy w obecności przewoźnika sporządzić stosowny protokół szkody.

 

Odstąpienie od umowy

1. Klient, licząc od dnia otrzymania towaru, ma 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży zawartej z sklepem internetowym outlet.signal.pl bez podawania przyczyny. Możliwe jest to po uprzednim złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez nabywcę. Towar zwrócony, co do którego nabywca nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od jego kupna, nie będzie odbierany przez sprzedającego.

2. Ponadto, warunkiem skutecznego zwrotu jest wysłanie towaru w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana wynika ze zwykłego zarządu) razem z dostarczonymi dokumentami i dowodem zakupu, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

3. Koszty zwrotu towaru pokrywa osoba, która złożyła zamówienie. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki, cena uiszczona przez nabywcę zostanie zwrócona na podany przez przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwracana suma pieniężna nie obejmuje kosztów wysyłki zamawianego towaru.

4. Zwracany towar powinien zostać wysłany na następujący adres: SIGNAL MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Kilińskiego 35 B, 27-400 Ostrowiec Św.,

5. Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.